ISPARTA’NIN TARİHİ

45[1]Isparta’nın ilk adının ilkçağdaki kökeni olarak Saporda adı üzerine durulmaktadır. Eskiden göller bölgesine Pisidia denirdi ve Isparta bu bölgenin merkezi durumunda olduğu için tarih boyunca bir sürü medeniyetleri barındırmıştır. Isparta bölgesine tarihte ilk önce Hititlerin hakimiyet kurduğu daha sonra Frigler’in bu bölgeye hâkim olduğu söylenir.

 

31[1]

Daha sonra bütün Batı Anadolu’ya hakim olan Lidyalılar’ın bu bölgede hakimiyet kurduğu düşünülmektedir ama belge bulunamamıştır. Lidyalılar’dan sonra bölgenin hakimi Perslerdir ama onlar da savaşlarda yenilince Pisidialılar olarak bilinen toplum kendi özgürlüğünü kazanmıştır. Büyük İskender’in ölmesinden sonra bu bölgenin egemenliği Suriye’ye geçmiştir ve şu devletler kurulmuştur; Seleukeia Sidera(Atabey-Bayat), Apollonia(Uluborlu),
211[1]Antiokheia(Yalvaç) kentleri kurulmuştur. Bu topluluklardan sonra Bergamalılar bölgede hakimiyet kurmuştur. Kralın ölümünden sonra bu bölge Romalılara bırakılmıştır. Miryakefalon Savaşından sonra bölge Türklerin eline geçmiştir. Selçukluların yıkılmasından sonra burada Hamitoğulları beyliği kurulmuştur ve merkez Eğirdir yapılmıştır. Ve son olarak Osmanlıların hakimiyetinden önce bu bölge Karamanoğulları beyliğine geçmiştir.

Yukarı