HAKKIMIZDA

Derneğimiz “ Isparta ve diğer illerimizin sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda bilimsel araştırmalar yapmak ve yaptırmak suretiyle kalkınmasını sağlamak, bunun içinde, ilgili ve teşekküller nezdinde gereken teşebbüslerde bulunmak ve amacına uygun kuruluşlarla karşılıklı dayanışma ve işbirliğinin geliştirilmesine çalışmak, özellikle kültürel kalkınma alanında Isparta ve diğer illerimizdeki öğrenim kurumlarında yetişen ve aileleri tarafından yüksek öğrenim yaptırma imkanı bulunmayan öğrenciler için kuracağı ve işleteceği kültürel tesislerde yüksek öğrenim imkanları sağlamaya gayret sarfetmek, maddi ve manevi yardımda bulunmak “ amacı ile kurulmuştur.

Derneğimiz “Kamu Yararına Çalışan Dernek” statüsündedir.

Kararname sureti;

Karar Sayısı: 7-1810

Merkezi Ankara’da bulunan “ISPARTA İLİ KALKINDIRMA DERNEĞİ” nin kamu yararına çalışan derneklerden sayılması; İçişleri Bakanlığının 30.7.1970 gün ve 18-103/İ-7/465 sayılı yazısı ve Danıştay Genel Kurulu’nun 17.12.1970 tarih ve 1970/83-95 sayılı kararı üzerine, 3512 Sayılı Cemiyetler Kanununun 37′nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunun 16.1.1971 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Derneğimizin Kurucuları;

 • Ali DEMİREL
 • Murat DEMİRALP
 • Hasan KOCAMAN
 • İzzet SOYDAŞ
 • Mehmet İrfan BARLAS
 • S.Vasfi OYGÜR
 • Fuat Süreyya ORAL
 • Ali Dündar GÜRDAL
 • Osman BOYACI
 • Hasan BİLSAÇAR
 • Mahir YALVAÇ

 

Yukarı